หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน การประกันคุณภาพภายใน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์
 
คณาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
 •  
   

   

  รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต
  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    รศ.ศศนันท์	วิวัฒนชาต
  วุฒิการศึกษา
  พศ.บ.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

  บธ.ม.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์
  Asst.Prof.Dr.Luxanawadee Boonyasirinun
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    ผศ.ดร.ลักษณาวดี	บุญยะศิรินันท์
  วุฒิการศึกษา
  นศ.บ.    มหาวิทยาลัยรังสิต

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

  บธ.ด.    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ
  Assist.Prof. Dr. Chattayaporn Samerjai
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    ผศ.ดร.ฉัตยาพร	เสมอใจ
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.     มหาวิทยาลัยสยาม

  บธ.ม.     มหาวิทยาลัยสยาม

  D.B.A.   Ateneo de Davao University, Philippines
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.    สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

  ปร.ด.    มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. ๒๕๓๑   นร.รร.ป. กรมนักเรียน (เหล่าทหารปืนใหญ่) รุ่นที่ ๒๑
   
  พ.ศ.๒๕๓๕    ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง

  พ.ศ.๒๕๔๒    ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง

  พ.ศ.๒๕๕๒    อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๙    หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  พ.ศ.๒๕๕๘    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
   
   
 •  
   

   

  ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย
  อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย
  วุฒิการศึกษา
  นศ.บ.      มหาวิทยาลัยรังสิต

  M.M       Central Queensland University Australia

  D.B.A.    Southern Cross University Australia
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.