หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 
ข่าวสารและกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ข่าววันที่: 02 ก.พ. 2562 
 
 

โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ
ณ บริษัทกสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
นิสิตปริญญาโท (นิสิตจีน)บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีการศึกษา 2561 

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.