หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน การประกันคุณภาพภายใน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 2561   เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 2561

...
     
 
ข่าววันที่: 01 ก.พ. 2561 

  แบบรายงานผลการติดตามการฝึกอบรมภายนอก

วันที่ 26 มกราคม 2560 (9:00 - 16:00 น.)...
     
 
ข่าววันที่: 02 มี.ค 2560 

  แบบรายงานผลการติดตามการฝึกอบรมภายนอก

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9:00-16:00...
     
 
ข่าววันที่: 02 มี.ค 2560 

  แบบรายงานผลการติดตามการฝึกอบรมภายนอก

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 8:30-17:00...
     
 
ข่าววันที่: 02 มี.ค 2560 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.