หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   มุมความรู้   >   มุมมองและแนวคิด: จากการเรียนรู้ในองค์การ (Organization Learning หรือ OL)
 
มุมความรู้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

มุมความรู้

< กลับหน้ารวมมุมความรู้
 

 

มุมมองและแนวคิด: จากการเรียนรู้ในองค์การ (Organization Learning หรือ OL)
วันที่: 04 ก.พ. 2561 
 
 

มุมมองและแนวคิด: จากการเรียนรู้ในองค์การ (Organization Learning หรือ OL)
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO)

โดย ดร.สันธยา ดารารัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

     องค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาแนวคิดทฤษฎีองค์การสมัยใหม่เป็นทฤษฎีที่เน้นการปรับตัวขององค์การตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเป็นพลวัต

      แนวคิด “องค์การแห่งการเรียนรู้” ถูกนำเสนอผ่านงานของ คริส อาร์จริส ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการ ศึกษาและพฤติกรรมองค์การจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่เขียนร่วมกับ โดนัลด์ ชอห์น ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ชื่อ Organization Learning: A Theory of Action Perspective ในปี ค.ศ.1978 เป็นตำราเล่มแรกเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้โดยใช้คำว่า “organization learning (OL) หรือ การเรียนรู้ในองค์การ” ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ของบุคคลากรในองค์การ

 อ่านเพิ่มเติม

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.