หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม สาขาวิชาที่เปิดสอน คณาจารย์ ผลงาน การประกันคุณภาพภายใน มุมความรู้ วิทยานิพนธ์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   มุมความรู้
 
มุมความรู้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
มุมความรู้
 
MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้   MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

มาทำความรู้จักรกับ MBA กัน...
     
 
วันที่: 02 ต.ค. 2562 

  มุมมองและแนวคิด: จากการเรียนรู้ในองค์การ (Organization Learning หรือ OL)

โดย ดร.สันธยา ดารารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
วันที่: 04 ก.พ. 2561 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.